Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting De Waayenberg

Bij het oprichten van de Tennis Vereniging Dunowaren de banen en het clubhuis (al het onroerend goed) in bezit van de Gemeente Renkum. Het clubhuis werd zelfs nog gedeeld met de voetbalvereniging.

In 1981 werd het clubgebouw van de gemeente gekocht. Toen werd de “Stichting Tennis Clubgebouw Duno” in het leven geroepen. Om het clubgebouw te kunnen kopen moesten hypotheken worden afgesloten. De banken waren alleen bereid om een hypotheek af te sluiten met een Stichting en niet met een vereniging. Een Stichting werd werd opgericht met als doel: ‘het verwerven, beheren en doen exploiteren van het clubgebouw, zonder winststreven, doch met het oogmerk de instandhouding van het clubgebouw met toebehoren te waarborgen ten behoeve van de leden van Tv Duno.’

In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden, maar slechts een bestuur. In ons geval bestaat het bestuur uit 5 personen. Drie van die bestuursleden zijn leden van Tv Duno en worden bij coöptatie benoemd. De resterende 2 leden zijn bestuursleden van Tv Duno waaronder de penningmeester van Tv Duno.Om er zeker van te zijn dat de stichting en de vereniging financieel duidelijk gescheiden zijn, mag de penningmeester van de vereniging niet eveneens penningmeester van de stichting zijn.

Om er voor te zorgen dat de Stichting ”geen eigen leven”  gaat leiden, is statutair vastgesteld dat de drie (onafhankelijke) bestuursleden alleen benoemd worden als 4 van de 5 zittende bestuursleden daarmee akkoord gaan m.a.w. de finale goedkeuring door het bestuur van TV Duno is mede bepalend.

In 1989 wilde de Gemeente Renkum de banen overdoen aan de vereniging en kwam het gehele park in ons bezit, d.w.z. in het bezit van de Stichting die toen notarieel een naamsverandering onderging en voortaan als “Beheersstichting De Waayenberg” bij de Kamer van Koophandel in de boeken kwam.

Investeringen, aflossingen, verzekeringen, belastingen, enz., zijn zaken die de Stichting verzorgt. Het geld daarvoor krijgt ze van de tennisvereniging in de vorm van huur/bijdrage. Elke investering gaat in nauw overleg met het bestuur van TV Duno (de leden). Op de Ledenvergadering wordt hierover gecommuniceerd met de leden.

Normaal blijft de Stichting op de achtergrond, anders dan dat op de begroting van de Vereniging een “Bijdrage De Waayenberg” is vermeld. Toch geven leden aan dat meer informatie over de Stichting wenselijk is. Daarom gedurende de voorjaar ALV extra aandacht worden besteed aan het informeren van de TV Duno leden over de financiële gang van zaken van de Stichting.

Bestuur Beheersstichting de Waayenberg (2015)