Banen

Alle banen zijn bespeelbaar.

  • Vooraf afhangen met de ClubApp is verplicht.
  • Clubhuis en terras zijn gesloten.

16 december 2021

Leuk dat je wilt gaan tennissen bij TV Duno! Heb je vragen over het lidmaatschap? Neem dan contact op met:

    Danielle Nielander

   

Zij kan je informeren over de mogelijkheden en procedure met betrekking tot aanmelding, inschrijving en lidmaatschap.

Via de website kun je je direct on-line inschrijven .

Tarieven Jaarlid Zomerlid Winterlid Entreegeld
vanaf 1-4-2021 1-4 t/m 31-3 1-4 t/m 31-10 1-11 t/m 31-3
Junior t/m 6 jr.  €      29,-
Junior 7 t/m 12 jr.  €      75,-  €      60,- **  €      30,- **
Junior 13 t/m 17 jr.  €    125,-  €      90,- **  €      60,- **
Senior 18 t/m 22 jr.  €    125,-  €      90,- **  €      60,- **
Senior vanaf 23 jr.  €    235,-  €    172,-  €    123,-  €      23,- **
Donateurschap  €      58,-
De incassokorting van 5 euro bij automatische incasso is per 1-1-2021 vervallen. 
Bepalend is de leeftijd op 31 december van het betreffende tennisjaar.
Wintergasten die alleen wintercompetitie spelen betalen bij inschrijving aan de wintercompetitie € 40,- extra per onderdeel waaraan wordt meegedaan. Dit bedrag wordt betaald naast de normale inschrijfkosten.

Vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap leidt niet tot restitutie van gelden.

Opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt te worden aan de
ledenadministrateur ().
Voor zomer- en jaarleden geldt: opzeggen vóór 15 december van het lopende bondsjaar.
Voor winterleden geldt: opzeggen vóór 1 september van het lopende bondsjaar.

Bij niet tijdig opzeggen wordt € 25,00 administratiekosten van de KNLTB in rekening gebracht.
Indien een lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt het stilzwijgend verlengd. U ontvangt dan automatisch een factuur voor de eerstvolgende lidmaatschapsperiode.

Banen

Alle banen zijn bespeelbaar.

  • Vooraf afhangen met de ClubApp is verplicht.
  • Clubhuis en terras zijn gesloten.

16 december 2021

Sponsors TV Duno

Login