Tarieven Jaarlid
vanaf 1-4-2022 1-4 t/m 31-3
Junior t/m 6 jr.  €      34,-
Junior 7 t/m 12 jr.  €      80,-
Junior 13 t/m 17 jr.  €    130,-
Senior 18 t/m 22 jr.  €    130,-
Senior vanaf 23 jr.  €    240,-
Donateurschap  €      63,-
De incassokorting van 5 euro bij automatische incasso is per 1-1-2021 vervallen. 
Bepalend is de leeftijd op 31 december van het betreffende tennisjaar.