Vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap leidt niet tot restitutie van gelden.