Banen

Alle banen zijn bespeelbaar.

  • Vooraf afhangen met de ClubApp is verplicht.
  • Clubhuis en terras zijn gesloten.

16 december 2021

Vacature: Secretaris

Vanwege het vertrek (per 1 november 2019) van onze secretaris zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Wil jij bestuurlijke verantwoordelijkheden op je nemen voor een bepaalde periode?

Een bijdrage leveren aan een club in verandering? Neem dan contact op met voorzitter Stefan van Geffen.

Taken secretaris:
- Stelt in overleg met het bestuur de agenda op voor de bestuurs- en algemene
ledenvergaderingen
- Maakt het verslag van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen,
inclusief de actielijst van bestuursvergaderingen
- Stuurt aan de leden de uitnodiging voor de ALV, via All-United
- Archiveert de verslagen van de BV en ALV
- Haalt de post uit de postbus en verdeeld deze onder het bestuur
- In overleg met de voorzitter moeten enkele overeenkomsten en contracten
ondertekent worden door de voorzitter en secretaris.
- Alle inkomende e-mails aan het secretariaat of info tv duno doorsturen naar de
betreffende bestuursleden of verantwoordelijke
- Ledenzorg in overleg met Rita Krijt en/of Danielle Nielander
- Voert overige voorkomende administratieve/secretariële werkzaamheden uit
- In overleg met het Bestuur
- Organiseren voor TV Duno de Nationale sportweek, via Gemeente Renkum
- Organiseren voor TV Duno het 50+ toernooi, via Gemeente Renkum
- Organiseren schoonmaakdag door vrijwilligers, 2x voor- en najaar
- Mutaties van bestuursleden doorgeven aan de Kamer van Koophandel
- Acties op de actielijst van de BV in de gaten houden of het uitgevoerd wordt

Banen

Alle banen zijn bespeelbaar.

  • Vooraf afhangen met de ClubApp is verplicht.
  • Clubhuis en terras zijn gesloten.

16 december 2021

Sponsors TV Duno

Login